"GÖREVİMİZİ YAPARKEN KİMSEYE, NE MÜVEKKİLE, NE HAKİME, HELE NE DE İKTİDARA TABİİZ. BİZİM AŞAĞIMIZDA KİŞİLERİN VARLIĞI İDDİASINDA DEĞİLİZ. FAKAT HİÇBİR HİYERARŞİK  ÜST DE TANIMIYORUZ. EN KIDEMSİZİN, EN KIDEMLİDEN VEYA İSİM YAPMIŞ OLANDAN FARKI YOKTUR. AVUKATLAR ESİR KULLANMADILAR, FAKAT EFENDİLERİ  DE OLMADI." 
                                                                                                                                  MOLİERAC 


Mertek Hukuk Bürosu, yaklaşık 20 yıldan beri İstanbul barosuna kayıtlı olarak çalışmakta olan Av. Halim Mertek ve Av. Figen Mertek tarafından, hukukun değişik alanlarında hizmet vermek üzere kurulmuştur. Hukuk Büromuz halen aşağıda yazılı dallarda faaliyet göstermektedir;

- Şirketler Hukuk müşavirliği ve münferit davalar,

- Gayrimenkul ve İnşaat Hukukundan kaynaklı Uyuşmazlıklar (Şufa, İzalei Şüyu, Müdahalenin Men'i, Tapu Tescil ve İptal davaları, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, İşveren- Müteahhit-Arsa Maliki arasındaki uyuşmazlıklar),

- Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklar (Profesyonel Yöneticilik, Sürekli Hukuk Müşavirliği, Yönetim Planı hazırlanması, Kat irtifakı kurulması),

- Kira Alacağı ve Tahliye Davaları,

- Haksız Rekabet, Markaya Tecavüz, Marka İptali Davaları,

- Mirasçılık Belgesi Alınması, Miras Paylaşım Sözleşmeleri, İntikal işlemleri,

- Vergi Davaları, İdari Davalar,

- İş Hukukundan Doğan Davalarda İşçi ve İşveren Vekilliği,

- Medeni Hukuk, Miras Hukuku ve Aile Hukukundan doğan davalar,

- Trafik Kazalarından Doğan Ceza ve Tazminat Davaları,

- İcra Takipleri.